Privacybeleid - Doonheide II

Privacybeleid

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden.

Disclaimer
Keizersberg Vastgoed besteedt constante zorg aan de website, ondanks dat kan Keizersberg Vastgoed niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen we dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Keizersberg Vastgoed verstrekt door middel van haar websites alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. We zijn zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar we verwijzen en kunnen ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Keizersberg Vastgoed.

Privacy
Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. We houden ons daarbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Keizersberg Vastgoed kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer je je inschrijft voor een service of dienst. Door je aan te melden geef je Keizersberg Vastgoed toestemming om je via e-mail op de hoogte te stellen van onze producten. Je vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om je af te melden.

Indien je wenst dat je verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kun je je account laten verwijderen door een e-mail te sturen. Dit Privacy Statement van kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.