Start verkoop - Doonheide II

Start verkoop en de inschrijfprocedure

3 juni 2022

Aanstaande woensdag 8 juni om 17:00 wordt gestart met de verkoop van project Doonheide II, fase 1a. Vanaf dat moment is het mogelijk om je in te schrijven voor de woningen en zelfbouwkavels uit de eerste fase. De inschrijfperiode sluit zondag 19 juni om 22:00. De gehele inschrijving voor deze fase gebeurt digitaal via de volledig vernieuwde website www.doonheide2.nl. De vernieuwde website gaat ook 8 juni live. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over de inschrijfprocedure.

Startdatum inschrijving: woensdag 8 juni, 17:00 uur

Einddatum inschrijving: zondag 19 juni, 22:00 uur

Registreren

Om je te kunnen inschrijven voor een woning of een kavel, moet er eerst een Doonheide-II registratie worden aangemaakt. Hiermee krijg je toegang tot de “Mijn Doonheide-II” omgeving. Alle communicatie (chats, overeenkomsten, documenten etc.) tussen jou en de makelaar verlopen via dit portaal. Via de “Mijn-Doonheide II” accountomgeving kun je je vervolgens ook inschrijven voor de woningen van de desbetreffende fase.
Geïnteresseerden die zich de afgelopen periode reeds hebben aangemeld voor de nieuwsbrief op de landingspagina www.doonheide2.nl, krijgen automatisch een accountomgeving. Anders gezegd: als je deze nieuwsbrief hebt ontvangen, hoef je je dus niet te registeren. Dit wordt automatisch gedaan.

Inschrijven in vier stappen

Voor de verkoop van de woningen in fase 1a wordt gewerkt met een digitale inschrijfprocedure. Door middel van de button ‘Inschrijven’ (rechtsboven op de website) kun je beginnen met de inschrijving.
Het inschrijfformulier vind je in de accountomgeving terug, onder de tab ‘Inschrijfformulier’.

Allereerst wordt gevraagd om jouw persoonlijke gegevens (stap 1). Dit zijn uiteindelijk de NAW-gegevens die in de koopovereenkomst worden vermeld. Vervolgens wordt gevraagd naar jouw financiële situatie (stap 2). Jouw financiële situatie bepaalt of je in aanmerking kan komen voor een bepaalde woning. Hoe vollediger de financiële beoordeling, hoe groter de kans dat je een woning toegewezen krijgt. Kandidaten die een financiële check kunnen overhandigen, krijgen bijvoorbeeld voorrang boven kandidaten die geen financiële check kunnen overhandigen. Reden hiervoor is om het slagingspercentage van vervolggesprekken met de makelaar zo realistisch mogelijk te houden. Voor kandidaten die met eigen middelen, dus zonder voorbehoud van financiering, een woning of kavel willen kopen, is het overhandigen van een financiële check niet noodzakelijk.
In stap 3 van de inschrijving wordt gevraagd naar jouw woningvoorkeur. Hier kun je aangeven naar welke woning jouw eerste, twee, derde en vierde voorkeur uitgaat. Wij adviseren je om meerdere bouwnummers te selecteren. Als je niet in aanmerking komt voor de woning waar jouw eerste voorkeur naar uit gaat, dan kan een eventuele tweede alternatief worden toegewezen. Voor woningen waarvoor je je niet hebt ingeschreven kun je niet in aanmerking komen. We streven naar een optimale verdeling van de bouwnummers waarbij alle kandidaten een zo hoog mogelijk voorkeur toegewezen krijgen.
Uiteindelijk kun je jouw inschrijving bevestigen bij stap 4: de ondertekening. Hier is ook ruimte voor eventuele opmerkingen.

Toewijzing

Na afloop van de inschrijving worden de woningen toegewezen. Uitgangspunt voor de toewijzing is een optimale bezetting van de woningen. Er wordt toegewezen aan de meest concrete kandidaten waarbij wordt geprobeerd om tegemoet te komen aan de hoogste voorkeur van kandidaten. Kandidaten die kunnen aantonen dat de financiële positie voldoende is voor de aankoop van de woning, krijgen zoals gezegd voorrang. Mochten er meerdere kandidaten op één bouwnummer staan ingeschreven, dan volgt een digitale loting.
De toewijzing vindt plaats in de week na 19 juni en is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Vanaf dat moment wordt door Van Helvoort Makelaardij telefonisch contact opgenomen met de kandidaten die een woning toegewezen krijgen. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt op het makelaarskantoor. In dat gesprek licht Van Helvoort Makelaardij het project en de woningen verder toe en worden alle aspecten van de aankoop verder toegelicht. Je krijgt dan ook de verkoopdocumentatie met koperskeuzelijsten en alle overige relevante documenten. Na dit gesprek blijft de woning nog een week in optie totdat je uiteindelijk definitief moet beslissen of je overgaat tot de aankoop.
Kandidaten die geen woning toegewezen krijgen, ontvangen een e-mail met de mededeling dat zij reserve kandidaat zijn voor de bouwnummers die zijn opgegeven. Als er een kandidaat afvalt, wordt opnieuw toegewezen aan de eerstvolgende kandidaat op de reservelijst.
Kandidaten die zich inschrijven na het sluiten van de inschrijvingsperiode vallen buiten de eerste toewijzing en worden behandeld op datum van binnenkomst.

Zelfbewoningsplicht

Voor woningen met een V.O.N. prijs van 370.000 EUR of lager geldt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat de persoon/personen die de koop-/ en aannemingsovereenkomst ondertekend uiteindelijk zelf ook echt in de woning moet gaan wonen. Hiervoor zijn nadere bepalingen opgenomen in de koopovereenkomst.

De inschrijfvoorwaarden samengevat:

  • Inschrijven kan vanaf woensdag 8 juni 17:00 tot zondag 19 juni 22:00. Alle inschrijvingen die na dit tijdstip worden ingezonden worden uitgesloten van de eerste toewijzingsronde.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • Het inschrijven op een woning is vrijblijvend en kosteloos. Je bent niet verplicht tot afname van de woning.
  • Jij en je partner mogen slechts één inschrijving insturen. Dubbele inschrijven worden verwijderd en uitgesloten van toewijzing.
  • De toewijzing en eventuele aankoop kan alleen gebeuren aan de personen die op de inschrijving vermeld staan. Voor woningen met een vraagprijs tot en met 370.000 EUR V.O.N. geldt dat zij uiteindelijk ook zelf in de woning moeten wonen.
  • Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen en uitgesloten van de toewijzing.
  • Kandidaten met concrete financiële informatie krijgen voorrang.
  • Bij meerdere inschrijvingen op één bouwnummer wordt automatisch geloot.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Van Helvoort Makelaardij.

Delen: