Zelf een woning bouwen? - Doonheide II

Zelf een woning bouwen?

28 februari 2022

In plan Doonheide II is volop ruimte voor de Gemertse zelfbouwer. Het woningbouwprogramma biedt ruimte aan circa 40 kavels variërend van 250m2 tot 1.150m2. In de eerste fase (1a) zijn 6 kavels opgenomen.

Beeldkwaliteit


Wist je dat Doonheide II verschillende gebieden heeft met ieder hun eigen Beeldkwaliteit? In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor de beoogde beeldkwaliteit van de woningen. In het zogenoemde Beeldkwaliteitsplan worden uitspraken gedaan over bouwhoogten, goothoogten, kapvormen en kleur- en materiaalgebruik.

De met groene hagen omkaderde kamers bepalen de ruimtelijke structuur van deelgebied ‘de Lebber’. Het archetype voor dit deelgebied vormt de boerderij. Daarmee krijgen de woningen een landelijke uitstraling. Dit komt tot uiting in een simpele hoofdmassa met een dominante kap en ondergeschikte gevel. Binnen de landelijke uitstraling kunnen zij zowel een eigentijdse of meer traditionele vormgeving hebben. Juist die vrijheid is hier belangrijk. Elementen die zorgen voor een landelijke uitstraling zijn royale kappen met overstekken, het toepassen van veel hout of stucwerk (naast baksteen), ingetogen kleuren en een zorgvuldige detaillering. Bij iedere woning wordt zorgvuldig afgewogen welke elementen worden toegepast. Een rustige uitstraling van de woning
staat voorop.

Voor de bebouwing in de Kampen gelden een aantal spelregels om de samenhang en dorpse kwaliteit te garanderen. Allereerst is er een heldere rooilijn, die de scheggen aan het groen duidelijk begeleidt. Daarnaast geldt dat de gevels in warme aardse materialen worden uitgevoerd en bekroond worden door antracietkleurige kappen (met zonnepanelen). Bij de rijwoningen is variatie binnen lange rijen en tussen rijen onderling van belang om een te eenzijdig beeld te voorkomen. Ook voor appartementen geldt dat deze aan sluiten bij het dorpse beeld; variatie in lange gevels en het
toepassen van kappen zijn daarom verplicht.

De Boekelseweg vormt het visitekaartje voor Gemert. De bebouwing vormt de dorpsrand en kijkt uit op het buitengebied. de bebouwing heeft dan ook een landelijke uitstraling in sfeer en materiaalgebruik. Het appartementengebouw vormt de entree tot de nieuwe woonbuurt en heeft een markante kop aan de Boekelseweg. Het oostelijke deel van het gebouw sluit aan bij de Kampen, waardoor het een schakelfunctie vervult.

De twee erven aan de Boekselweg hebben de opzet van een boerenerf, waarbij één hoofdwoning (“boerderijwoning”) aanwezig is en waarbij de overige bebouwing wordt vormgegeven als schuurwoningen. In zijn uitstraling is de boerderijwoning nadrukkelijker aanwezig dan de schuurwoningen met hun eenvoudige massa. Architectonische middelen die ingezet kunnen worden om de boerderijwoning te accentueren kunnen zijn:
• een opvallende kap en/of toepassing van wolfseinden;
• een verbijzondering bij de entree;
• een opvallende schoorsteen;
• luiken bij de ramen.
De schuurwoningen hebben een eenvoudige uitstraling met heldere basisvormen (langwerpig grondvlak en een eenvoudige langskap), waardoor zij duidelijk ondergeschikt zijn aan de hoofdwoning. Op ieder erf vormt de bebouwing een architectonisch geheel, wat tot uiting komt in het gebruik van dezelfde hoofdkleur baksteen voor de gevels en in dezelfde kleur voor het lijstwerk.

Levensloopbestendige woning


‘Mag ik in plan Doonheide II een bungalow bouwen?’ is een veelgestelde vraag van geïnteresseerden die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Vaak wordt daarmee bedoeld dat het volledige woonprogramma op de begane grond is gesitueerd, inclusief de slaap- en badkamer. Een dergelijk initiatief is voor Doonheide II geen probleem.
Wel wordt vanuit het Beeldkwaliteitsplan voorgeschreven dat een woning altijd voorzien moet zijn van een hellend dak. Een bungalow wordt in de regel gekenmerkt door een platdak. Een dergelijke verschijningsvorm is binnen de beoogde beeldkwaliteit niet mogelijk.

Delen: